Gujrat Regional Passport Office
English A guard of sorts dressed in blue [left] is feeling uneasy about pictures being taken... << First | < Previous | Next > | Last >>
Dansk En vagt af en slags klædt i blåt [venstre] er utilpas over, at der tages billeder... Close Window
Courtesy: Bilal, Pakistan - February 2008
Go to Homepage Humsafar.info